Info-ark for NCPC 2006 i Trondheim

Denne info finnes på http://ncpc.idi.ntnu.no/ncpc2006/infoark_trd.html.

Hvis noen savner info på denne siden, send gjerne en mail til Nils.Grimsmo@idi.ntnu.no.

Lovlige ressurser

Teknisk info

Innlogging

Merk at det er forskjellig brukernavn og passord for innlogging i Windows og PC^2

Textpad

Emacs

VI

Eclipse og Visual Studio

Se Kompilering og testing av programmer

Utskrift

Du kan skrive ut programmene dine på skriveren \\printhost\p336 hvis du vil debugge på papir. Be en dommer hente utskriften.

Toalett

Finnes innerst i gangen.

Kompilering og testing av programmer

Du kan teste at det tekniske oppsettet fungerer på følgende måte:

Java

C/C++

Testprogrammer

test.in

2.71828182846 3.14159265359

Disse programmene skal skrive ut 5.86 når de får test.in som input.

Test.java

import java.io.*;
import java.util.*;

public class Test {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Locale.setDefault(Locale.UK);
    if (args.length > 0) {
      // read from file ...
      br = new BufferedReader(new FileReader(args[0]));
    }
    else {
      // ... or read from standard in
      br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    }
    double a = readDouble();
    double b = readDouble();
    System.out.printf("%.2f\n", a + b);
  }

  static BufferedReader br;
  static StringTokenizer st = new StringTokenizer("");

  static String readString() throws Exception {
    while (!st.hasMoreTokens()) {
      st = new StringTokenizer(br.readLine());
    }
    return st.nextToken();
  }

  static int readInt() throws Exception {
    return Integer.parseInt(readString());
  }

  static double readDouble() throws Exception {
    return Double.parseDouble(readString());
  }
}

test.c

#include <stdio.h>
int main()
{
  double a, b;
  scanf("%lf %lf", &a, &b);
  printf("%.2lf\n", a + b);
}

test.cpp

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
  double a, b;
  cin >> a >> b;
  cout << setiosflags(ios::fixed)
     << setprecision(2)
     << a + b 
     << endl;
}